По какво се различава пирокластичният материал от лавата?