Кога възниква неправилното приписване на възбудата?