Може ли потенциалната разлика да бъде отрицателна?