Едни и същи ли са полузащитникът и бягането назад?