По време на гликолиза минералът, необходим като ензимен активатор е?