Дъщерните дружества отделни юридически лица ли са?