По време на анаеробно дишане продуктът предхождащ етанола е?