За да пресъздадем процеса на производство на енергия?