Ще се научи ли бебето в крайна сметка да се самоуспокоява?