Може ли една прекъсната функция да бъде изпъкнала?