При хромозомни аномалии какъв е механизмът на тризомията и монозомията?